Powrót do listy

Bazyli Grab


Grab

Bazyli

Osip

00.00.1888

Chabin

prużański

grodzieńska

Sołzan

irkucka

Polak

pracownik kolei

bezpartyjny

Areszt

25.02.1938

Wyrok

07.03.1938

trójka przy UNKWD Obwodu Irkuckiego

art. art. 58-1 "a", 58-2, 58-8, 58-9, 58-11 kk RFSRR

rozstrzelanie

Śmierć

15.03.1938

Irkuck

Rehabilitacja

10.05.1957

Trybunał Wojskowy Zabajkalskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\5860