Powrót do listy

Katarzyna Gramont


Gramont

Katarzyna

Jakub

00.00.1902

Tribkaniszki

dwiński

witebska

omska

Polka

małopiśmienna

gospodyni domowa

Areszt

17.07.1938

Wyrok

28.09.1938

trójka przy UNKWD Obwodu Omskiego

art. 58-6-10 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

29.09.1938

Omsk

Rehabilitacja

28.06.1989

Prokuratura Obwodu Omskiego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Omskiego\P-11212