Powrót do listy

Wiktor Granit


Granit

Wiktor

Konstanty

00.00.1887

Raciążek

warszawska

Witebsk

witebski

witebska

Polak

podstawowe

robotnik

Witebsk

Areszt

23.08.1937

Wyrok

04.10.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 72, 76 kk BSRR - członek ugrupowania antysowieckiego, antysowiecka agitacja

najwyższy wymiar kary

Śmierć

17.10.1937

Rehabilitacja

28.08.1959

Sąd Najwyższy BSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\8534-P