Powrót do listy

Paweł Grachowski


Grachowski

Paweł

Bazyli

Szełkunowo

lioźnieński

witebska

Szełkunowo

lioznieński

witebska

Polak

niepełne podstawowe

kołchoźnik

Areszt

16.12.1937

Wyrok

21.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68, art. 72 kk BSRR - członek POW

najwyższy wymiar kary

Śmierć

21.01.1938

Rehabilitacja

18.12.1958

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\4056-P