Powrót do listy

Feliks Gracholski


Gracholski

Feliks

Antoni

00.00.1904

Studennyj Ugol

lepelski

witebska

Sukniewszczina

lepelski

witebska

Polak

analfabeta

brygadzista

Areszt

06.12.1937

Wyrok

03.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - szpiegostwo na rzecz Polski

najwyższy wymiar kary

Śmierć

19.01.1938

Rehabilitacja

20.08.1980

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego