Powrót do listy

Jan Grendysz


Grendysz

Jan

Jan

00.00.1899

Czemerentij

tarnopolska

Austro-Węgry

Penza

Polak

podstawowe

konduktor

Penza

wykluczony z kandydatów na członka WKP(b) 1936 za ukrycie służby w polskiej armii

Areszt

05.09.1937

Wyrok

05.11.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

szpiegostwo

Śmierć

23.11.1937

Moskwa, Cmentarz Doński

Rehabilitacja

09.01.1989

Prokuratura Wojskowa Nadwołżańskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie