Powrót do listy

Jan Grecki


Grecki

Jan

Stefan

00.00.1878

grodzieńska

Biezgołosowo

Alejski

Polak

członek kołchozu

Areszt

14.11.1937

Wyrok

05.01.1938

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-2, 9, 10, 11

najwyższy wymiar kary

Śmierć

17.01.1938

Barnauł

Rehabilitacja

09.07.1959

Kolegium Sądowe Sądu Najwyższego RFSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Ałtajskiego