Powrót do listy

Beniamin Greczycho


Greczycho

Beniamin

Walerian

00.00.1872

Wsielub

mińska

Polska

Kołomna

moskiewska

Polak

niższe

bezpartyjny

Areszt

09.02.1938

Wyrok

27.03.1938

Komisja NKWD ZSRR

działalność kontrrewolucyjna

Śmierć

11.04.1938

Butowo

Rehabilitacja

14.04.1958

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski