Powrót do listy

Józef Grzybowski


Grzybowski

Józef

Jan

00.00.1896

Skriplanka

wielkołucki

Białoruś

Dmitrow

moskiewska

Polak

niższe

zaopatrzeniowiec

bezpartyjny

Areszt

16.01.1938

Wyrok

21.02.1938

trójka przy UNKWD Obwodu Moskiewskiego

agitacja kontrrewolucyjna

Śmierć

26.02.1938

Butowo

Rehabilitacja

00.07.1989

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski