Powrót do listy

Antoni Augustynowicz


Augustynowicz

Antoni

Kazimierz

00.00.1894

Hancewicze

oszmiański

wileńska

Leningrad

Polak

pracownik kolei

kolej Witebska

bezpartyjny

Areszt

24.12.1937

Wyrok

12.01.1938

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-9-10-11 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

21.01.1938

Leningrad

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci, tom 8 (w przygotowaniu)