Powrót do listy

Roman Grygorowicz


Grygorowicz

Roman

Piotr

00.00.1882

Kardonowka

rukawiński

kijowska

Parenda

tajszecki

irkucka

Polak

szewc

bezpartyjny

Areszt

30.04.1937

Wyrok

11.12.1937

trójka przy UNKWD Obwodu Irkuckiego

art. art. 58-7, 58-10, 58-11 kk RFSRR

rozstrzelanie

Śmierć

11.01.1938

Irkuck

Rehabilitacja

13.04.1963

prezydium Irkuckiego Sądu Obwodowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\11662