Powrót do listy

Julian Grygorowicz


Grygorowicz

Julian

Jan

00.00.1897

Kroszyn

nowogródzki

mińska

Mga

leningradzka

Polak

główny konduktor

bezpartyjny

Areszt

28.08.1937

Wyrok

09.09.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-10 kk RFSRR

Śmierć

28.09.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938