Powrót do listy

Wincenty Hryniewiecki


Hryniewiecki

Wincenty

Korus

00.00.1912

Borowiszcze

głuski

mohylewska

Borowiszcze

głuski

mohylewska

Polak

podstawowe

rolnik

Areszt

26.10.1937

Wyrok

02.11.1937

organ sądowy

art. 64, 66, 68 - członek POW

najwyższy wymiar kary

Śmierć

15.11.1937

Rehabilitacja

07.12.1959

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Mohylewskiego\6855