Powrót do listy

Antoni Griniewicz


Griniewicz

Antoni

Ignacy

00.00.1907

Zapruże

uszacki

Białoruś

Zapruże

uszacki

witebska

Polak

niepełne podstawowe

kołchoźnik

Areszt

24.08.1937

Wyrok

22.11.1937

trójka

art. 64, 68, art. 72, 76 kk BSRR - działalność kontrrewolucyjna

najwyższy wymiar kary

Śmierć

21.01.1938

Witebsk

Rehabilitacja

16.10.1989

Prokuratura Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\19864-p