Powrót do listy

Danił Arkaszyn


Arkaszyn

Danił

Bazyli

00.00.1894

mińska

Szełabolicha

pawłowski

Polak

strażak

punkt pożarowy "Zagotzerno"

Areszt

01.01.1938

Wyrok

23.03.1938

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-2, 9, 10, 11

najwyższy wymiar kary

Śmierć

10.04.1938

Barnauł

Rehabilitacja

10.03.1958

Trybunał Wojskowy Syberyjskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Ałtajskiego