Powrót do listy

Bronisław Grynkiewicz


Grynkiewicz

Bronisław

Jan

00.00.1885

Polany

oszmiański

wileńska

Polska

omska

Polak

małopiśmienny

wykluczony z WKP(b) w związku z aresztowaniem

Areszt

02.04.1938

Wyrok

09.05.1938

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-9-10-11 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

05.06.1938

Omsk

Rehabilitacja

14.04.1989

Prokuratura Obwodu Omskiego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Omskiego\P-9047