Powrót do listy

Filip Gromkow


Gromkow

Filip

Antoni

00.00.1881

Skakowo

tarski

omska

Tary

omska

Polak

małopiśmienny

sprzedawca

Areszt

21.02.1938

Wyrok

14.03.1938

trójka przy UNKWD Obwodu Omskiego

art. 58-2-10-11 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

02.04.1938

Tara

Rehabilitacja

11.10.1956

prezydium Omskiego Sądu Obwodowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Omskiego\P-3477