Powrót do listy

Franciszek Grocholski


Grocholski

Franciszek

Kazimierz

00.00.1871

Wurada

lepelski

Białoruś

Roganowiczi

czasznicki

witebska

Polak

analfabeta

rymarz

Areszt

25.10.1937

Wyrok

09.12.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - kontakty z polskimi organami wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

19.01.1938

Orsza

Rehabilitacja

23.10.1989

Prokuratura Wojskowa Kabardyno-Bałkarskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego