Powrót do listy

Jan Gruszewski


Gruszewski

Jan

Leontyn

00.00.1885

Polska

Drofa

łazowski

Kraj Dalekowschodni

Polak

cieśla

Areszt

09.08.1938

Wyrok

28.09.1938

trójka przy UNKWD Kraju Dalekowschodniego

art. 58-10 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

09.10.1938

Chabarowsk

Rehabilitacja

11.03.1966

prezydium Sądu Kraju Chabarowskiego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Chabarowskiego\P-85623