Powrót do listy

Feliks Gruszecki


Gruszecki

Feliks

Józef

00.00.1885

Żurawiec

mohylewski

mohylewska

Żurawiec

mohylewski

mohylewska

Polak

niepełne podstawowe

kołchoźnik

Areszt

10.03.1938

Wyrok

25.05.1938

organ sądowy

art. 68 - szpiegostwo

najwyższy wymiar kary

Śmierć

16.07.1938

Rehabilitacja

05.07.1961

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Mohylewskiego\7473-SN