Powrót do listy

Jan Gudel


Gudel

Jan

Timofiej

00.00.1877

Kuliżnikowo

aczyński

Krasnojarski Kraj

Kasjanowka

czeremchowski

irkucka

Polak

cieśla

bezpartyjny

Areszt

31.08.1937

Wyrok

16.10.1937

trójka przy UNKWD Obwodu Irkuckiego

art. art. 58-7, 58-10 kk RFSRR

rozstrzelanie

Śmierć

17.10.1937

Irkuck

Rehabilitacja

13.06.1989

Prokuratura Obwodu Irkuckiego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\15313