Powrót do listy

Józef Gudzieniecki


Gudzieniecki

Józef

Tomasz

00.00.1891

Bachowo

mohylewska

Irkuck

Polak

brygadzista

bezpartyjny

Areszt

27.10.1937

Wyrok

16.02.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. art. 58-1 "a", 58-9, 58-11 kk RFSRR

rozstrzelanie

Śmierć

26.03.1938

Irkuck

Rehabilitacja

15.12.1956

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\4172