Powrót do listy

Szymon Gumiński


Gumiński

Szymon

Filip

00.00.1904

grodzieńska

Alejsk

Alejski

Polak

palacz

Areszt

20.02.1938

Wyrok

09.07.1938

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-6, 9, 11

najwyższy wymiar kary

Śmierć

05.08.1938

Barnauł

Rehabilitacja

28.04.1958

Trybunał Wojskowy Syberyjskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Ałtajskiego