Powrót do listy

Piotr Arciuk


Arciuk

Piotr

Wincenty

00.00.1897

Kocminowcy

nowogródzki

Polska

Tołoczin

tołoczyński

witebska

Polak

podstawowe

stacja Tołoczinskiego gospodarstwa przemysłu leśnego

Tołoczin

Areszt

08.04.1938

Wyrok

28.09.1938

trójka

art. 58-6, 7, 9, 11 kk RFSRR - szpiegostwo, szkodnictwo

najwyższy wymiar kary, konfiskata majątku

Śmierć

15.11.1938

Rehabilitacja

07.03.1957

Trybunał Wojskowy Moskiewskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\7475-P