Powrót do listy

Jan Górka


Górka

Jan

Franciszek

00.00.1898

makowski

łomżyńska

Polska

Nowosiełki

niżegorodzka

Polak

fryzjer

Areszt

27.10.1937

Wyrok

19.11.1937

trójka

propaganda kontrrewolucyjna

najwyższy wymiar kary

Śmierć

11.12.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Niżnonowgorodzkiego\15441