Powrót do listy

Henryk Arciuszewski


Arciuszewski

Henryk

Bonifacy

00.00.1897

Starinki

osipowicki

mińska

Podsłatwin

czerwieński

mińska

Polak

niepełne podstawowe

kołchoźnik

kołchoz

Areszt

24.08.1937

Wyrok

17.12.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 58/6 kk RFSRR - szpiegostwo na rzecz Polski

najwyższy wymiar kary

Śmierć

11.01.1938

Mohylew

Rehabilitacja

29.01.1959

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\13774-s