Powrót do listy

Jan Huszcza


Huszcza

Jan

Konstanty

00.00.1912

Gejszkałowo

klagorski

Białoruś

Leningrad

Polak

student

Leningrad

bezpartyjny

Areszt

16.09.1937

Wyrok

12.10.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-9-10 kk RFSRR

Śmierć

17.10.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938