Powrót do listy

Stefan Arciuszewski


Arciuszewski

Stefan

Antoni

00.00.1895

Potkowicze

dzierżyński

Lewki

orszański

witebska

Polak

średnie

leśniczy

leśnictwo

Kopylsk

Areszt

20.08.1938

Wyrok

15.10.1938

trójka

art. 68 kk BSRR - agent polskich organów wywiadowczych

najwyższy wymiar kary

Śmierć

14.11.1938

Rehabilitacja

18.08.1958

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\7641-p