Powrót do listy

Edward Arciuszewski


Arciuszewski

Edward

Konstanty

00.00.1905

Antosino

dzierżyński

Białoruś

Czerikow

mohylewska

Polak

robotnik

stacja maszynowo-traktorowa

Areszt

24.08.1937

Wyrok

28.11.1937

organ sądowy

art. 68 - szpiegostwo

najwyższy wymiar kary

Śmierć

11.01.1938

Mohylew

Rehabilitacja

20.01.1989

Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Mohylewskiego\10294-SN