Powrót do listy

Henryk Danilewicz


Danilewicz

Henryk

Antoni

00.00.1896

Karaciszki

trocki

wileńska

Wołokołamsk

moskiewska

Polak

średnie specjalistyczne

technik

bezpartyjny

Areszt

02.10.1937

Wyrok

05.11.1937

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

antysowiecka kontrrewolucyjna agitacja trockistowska

Śmierć

23.11.1937

Kommunarka

Rehabilitacja

00.01.1965

prezydium Moskiewskiego Sądu Miejskiego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Kommunarka