Powrót do listy

Wincenty Daniłowicz


Daniłowicz

Wincenty

Józef

00.00.1880

Gołubowo

drysieński

witebska

Polak

zwrotnicowy

Smoleńsk

bezpartyjny

Areszt

26.07.1938

Wyrok

09.10.1938

trójka UNKWD Obwodu Smoleńskiego

art. 58 - 6

rozstrzelanie

Śmierć

25.10.1938

Rehabilitacja

12.03.1959

Trybunał Wojskowy Moskiewskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego\16447-s