Powrót do listy

Józef Daniłowicz


Daniłowicz

Józef

Michał

00.00.1891

Gródek

Polska

omska

Polak

Areszt

14.08.1937

Wyrok

31.12.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-6-10-11 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

11.01.1938

Omsk

Rehabilitacja

25.10.1957

Trybunał Wojskowy Syberyjskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Omskiego\P-5224