Powrót do listy

Borys Daszkiewicz


Daszkiewicz

Borys

Borys

00.00.1911

Ryga

Kuncewo

moskiewska

Polak

niższe

ślusarz

bezpartyjny

Areszt

22.02.1938

Wyrok

29.07.1938

Komisja NKWD ZSRR

członek kontrrewolucyjnej nacjonalistycznej szpiegowsko-dywersyjnej grupy Polaków

Śmierć

09.08.1939

Butowo

Rehabilitacja

00.10.1956

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski