Powrót do listy

Jan Asecki


Asecki

Jan

Jan

00.00.1914

Bałoszewka

Białoruś

Polak

żołnierz

117 batalion budowlany

bezpartyjny

Areszt

29.09.1937

Wyrok

10.10.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-6 kk RFSRR

Śmierć

14.10.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938