Powrót do listy

Jan Dewiatowski


Dewiatowski

Jan

Antoni

00.00.1896

Borowki

wileńska

tugański

tomska

Polak

podstawowe

bezpartyjny

Areszt

07.06.1938

Wyrok

02.10.1938

polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

rozstrzelanie

Śmierć

14.10.1938

Rehabilitacja

00.11.1957

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego