Powrót do listy

Jan Demczuk


Demczuk

Jan

Jakub

00.00.1888

siedlecka

Chabarowsk

Polak

palacz

Areszt

17.02.1938

Wyrok

16.03.1938

trójka przy UNKWD Kraju Dalekowschodniego

art. 58-2, 58-11 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

29.04.1938

Chabarowsk

Rehabilitacja

07.12.1956

prezydium Sądu Kraju Chabarowskiego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Chabarowskiego\P-80508