Powrót do listy

Stefan Denisiewicz


Denisiewicz

Stefan

Stanisław

00.00.1911

Kalsk

starobiński

Mohylew

Polak

niepełne podstawowe

Areszt

19.08.1937

Wyrok

13.11.1937

organ sądowy

art. 64, 68, 76 - agitacja antysowiecka, szpiegostwo

najwyższy wymiar kary

Śmierć

24.11.1937

Słuck

Rehabilitacja

19.05.1989

Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Mohylewskiego\13615-SN