Powrót do listy

Józef Depczyński


Depczyński

Józef

Andrzej

00.00.1885

Warszawa

Polska

Kaczug

kaczugski

irkucka

Polak

zdun

bezpartyjny

Areszt

10.11.1937

Wyrok

06.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 58-1 "a" kk RFSRR

rozstrzelanie

Śmierć

19.02.1938

Irkuck

Rehabilitacja

31.08.1957

Trybunał Wojskowy Zabajkalskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\5303