Powrót do listy

Ignacy Dergowiec


Dergowiec

Ignacy

Jerzy

00.00.1893

grodzieńska

Konok

partizański

Kraj Krasnojarski

Polak

małopiśmienny

Areszt

19.07.1937

Wyrok

07.07.1969

trójka UNKWD Kraju Krasnojarskiego

agitacja antysowiecka

najwyższy wymiar kary, konfiskata majątku

Śmierć

27.10.1937

Krasnojarsk

Rehabilitacja

07.07.1969

Sąd Kraju Krasnojarskiego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Krasnojarskiego\P-14739