Powrót do listy

Michał Dergowiec


Dergowiec

Michał

Osip

00.00.1867

grodzieńska

Konok

partizański

Kraj Krasnojarski

Polak

małopiśmienny

robotnik

Areszt

10.07.1937

Wyrok

25.10.1937

trójka UNKWD Kraju Krasnojarskiego

agitacja antysowiecka

najwyższy wymiar kary

Śmierć

27.10.1937

Krasnojarsk

Rehabilitacja

07.07.1969

Sąd Kraju Krasnojarskiego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Krasnojarskiego\P-147460