Powrót do listy

Stefan Dziecimiński


Dziecimiński

Stefan

Edward

00.00.1885

łomżyńska

Orenburg

Polak

Areszt

00.00.1937

Wyrok

11.05.1938

trójka przy UNKWD Dalstroju

kontrrewolucyjna grupa szkodnicza

Śmierć

05.06.1938

Rehabilitacja

07.06.1963

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Magadańskiego