Powrót do listy

Wincenty Astraszkiewicz


Astraszkiewicz

Wincenty

Jefim

00.00.1869

Burbin

sienneński

witebska

Kuzmino

sienneński

witebska

Polak

analfabeta

kołchoźnik

Kołchoz im. Kosarewa

Areszt

07.02.1938

Wyrok

27.02.1938

trójka

art. 72 kk BSRR - antysowiecka agitacja

najwyższy wymiar kary, konfiskata majątku

Śmierć

26.03.1938

Mińsk

Rehabilitacja

05.10.1989

Prokuratura Obwodu Witebskiego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego