Powrót do listy

Jan Dzień


Dzień

Jan

Ignacy

00.00.1906

Suchodoł

kardymowski

smoleńska

Polak

kołchoźnik

kadymowski

bezpartyjny

Areszt

05.12.1937

Wyrok

05.01.1938

NKWD i Prokurator ZSRR

art. 58 - 4, 10, 11

rozstrzelanie

Śmierć

11.01.1938

Rehabilitacja

02.09.1957

Kolegium Sądowe ds. karnych Sądu Najwyższego RFSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego\9322-s