Powrót do listy

Mikołaj Dimitroc


Dimitroc

Mikołaj

Stefan

00.00.1904

Zawadki

tomaszowski

chełmska

Polska

Kiternia

iskitimski

Polak

Areszt

16.12.1937

Wyrok

14.01.1938

Komisja NKWD i Prokurator ZSRR

członek kontrewolucyjnej dywersyjnej organizacji powstańczej (art. 58-2-8-9-10-11 kk RFSRR)

rozstrzelanie

Śmierć

26.01.1938

Rehabilitacja

08.10.1957

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Nowosybirskiego