Powrót do listy

Bolesław Dobecki


Dobecki

Bolesław

Piotr

00.00.1883

Łódź

Polska

omska

Polak

piśmienny

tokarz

Areszt

20.02.1937

Wyrok

15.08.1937

trójka przy UNKWD Obwodu Omskiego

art. 58-10-11 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

18.08.1937

Omsk

Rehabilitacja

20.09.1956

prezydium Omskiego Sądu Obwodowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Omskiego\P-8753