Powrót do listy

Wincenty Dobryniewski


Dobryniewski

Wincenty

Józef

00.00.1888

Pasieczki

uzdieński

mińska

Pasieczki

uzdieński

mińska

Polak

podstawowe

kołchoźnik

Areszt

18.04.1938

Wyrok

02.11.1938

trójka

art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

10 lat ITŁ

Łagier

Unżłag

gorkowska

Śmierć

04.03.1942

Unżłag

Rehabilitacja

22.05.1958

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\11787-s