Powrót do listy

Stanisław Dobrowolski


Dobrowolski

Stanisław

Cyprian

00.00.1877

Warszawa

Mińsk

mińska

Polak

podstawowe

instruktor

członek/kandydat na członka WKP(b)

Areszt

18.11.1937

Wyrok

03.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 66, 68, art. 72 kk BSRR - członek POW

najwyższy wymiar kary

Śmierć

19.01.1938

Mińsk

Rehabilitacja

16.12.1966

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\19619-s