Powrót do listy

Józef Downar


Downar

Józef

Franciszek

00.00.1890

Strogany

mińska

Warłygi

miński

mińska

Polak

podstawowe

kołchoźnik

Areszt

22.11.1937

Wyrok

09.12.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

17.01.1938

Orsza

Rehabilitacja

30.12.1958

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\13691-s