Powrót do listy

Paweł Downer


Downer

Paweł

Kazimierz

Ostrowo

dzierżyński

Białoruś

Tołoczino

tołoczyński

witebska

Polak

niepełne podstawowe

robotnik

Areszt

06.11.1937

Wyrok

09.12.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - agent polskich organów wywiadowczych

najwyższy wymiar kary

Śmierć

17.01.1938

Orsza

Rehabilitacja

12.10.1989

Prokuratura Wojskowa Kabardyno-Bałkarskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego