Powrót do listy

Paulina Domalewska


Domalewska

Paulina

Stanisław

00.00.1889

Prejdrusk

drysieński

Czaszniki

czasznicki

witebska

Polka

niepełne podstawowe

sortowacz

Areszt

25.10.1937

Wyrok

11.12.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

19.01.1938

Orsza

Rehabilitacja

16.10.1989

Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego